Chùm Haiku của Võ Khoa Châu- Khánh Hòa

alt

alt

1-

Gió lật giấc vàng

nửa khuya thềm vắng

trăng cô liêu


2-

Tiếng ve treo ngước

ngọn gió ngược

hạ xanh


3-

Bờm ngựa tàu cau

lưng trần mướt

bụi trăng


4-

Con sông ốm

nước rạc gầy

đá thở


5-

Tha thẩn cỏ non

chiều nghé ọ

lạc bầy


6-

Ngồi gậy tựa vai

thau già ngửa mặt

buổi chợ đông


7-

Gió ly hương

chân chồn mỏi

về ngồi nhớ xưa


8-

Rả rich đêm

leo lét đèn khêu

mẹ khâu áo


9-

Trơ trụi rừng

chim lạc lối

khói hoang


10-

Gié lúa đồng

lội ngày rét

mẹ quê.


VKC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt