Chùm Haiku của Trần Thị Ánh Thu- Nha Trang

alt

alt

1.Nếu tình thương

lan như covid

trái đất sẽ thắm thiết biết bao.

2.Thu sang, covid làm càn

Đà Nẵng – Việt Nam đoàn kết

phang!

3.Triền miên lướt khướt, lèm bèm

nhân cách

hèn.

4.Tuổi xế chiều

chỉ thương yêu

là đủ.

5.Xuôi, ngược, đông, tây

không bằng một giây

dạo biển.

6.Giá trị cuộc sống

tính bằng

nụ cười hồng.

7.Covid

thít

tình thâm

8.Mẹ cười

hoa nở

lòng con.

9.Nguyện làm phin cà phê

ngậm nước

giữ thời gian mẹ mãi bên con.

10.Tình thi hữu

níu

không gian.

TTAT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt