Chùm Haiku của Trần Thế Nhân- Thừa Thiên Huế

Trần Thế Nhân
Đc: số 19 Trần Nguyên Hãn, Phường Thuận Hòa,
TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Sđt: 0914714835

* Mai vàng rực rỡ
cành chết khô
hoa nhựa nở.
* Ngày rơi
tờ lịch phơi
tuổi người vơi.
* Gió nâng diều bay
tít tầng mây
mất dây.
* Nắng vỡ
 thềm thủy tinh
lung linh.
* Tiếng sông Hương
lý mười thương
giọt vương.
* Gặp cố tri rượu tràn ly
uống lăn xe
rớt be.
* Thuyền Bát Nhã
chèo qua sông
mù không.
* Chùa ngân
nụ chuông rung
nhẹ buông.
* Chén trà sen
hớp giọt sương
ngậm hương.
* Rượu đông trùng
nâng chén quần hùng
Bùng.
* Cầu mới bắc qua sông
nước vẫn chảy
đò nằm không
* Tình bỏ rơi ta
mùa trôi xa
tàn hoa.
* Mây trắng
chiều buông
ngày trôi suông
* Sông quê phấp phới
gió đôi bờ
lau trắng phau.
* Đêm nguyên thủy
vượn hồng hoang
khóc trăng
* Mây trời trắng trôi
heo may buốt
chiều mồ côi.
TTN

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt