Chùm Haiku của Thúy Vinh- Hải Phòng

1- Đất lành
thương lúa
mùa cháy nghẹn đòng
2-Xứ ta…!
ông già tuyết tới
trong thơ và mơ
3-Mưa xuân
cánh đào
tắm gió xuân
4-Mở ngày
hồn say
dòng thơ bay
5- Ngày mới
mở khúc haiku
xuân qua ngõ
6-Tuổi xanh vơi
đời thơ đầy
xuân từng ngày
7-Giọt nắng
đong đưa
sương ngọn cỏ
8- Nàng đến bên đời
mùa xuân
và hoa hồng
9- Sương sớm trên cánh đồng
gốc rạ mới
mồ hôi ai
10-Giọt nước mắt mẹ rơi
chân trời
hoàng hôn vỡ.
TV

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt