Chùm Haiku của Thu Sang- Hà Nội

alt

alt

1-Lá vàng ngẩn ngơ muôn nẻo

heo may đứt nối nhặt thưa

ngâu nức nở theo mùa

2-Lửa đốt

mưa rầu

nàng Ngâu đang hò hẹn

3-Mưa Ngâu

xâu nỗi nhớ

vá cầu Ô Thước

4-Thu đi thoắt bóng xa hình

thương vạt heo may

héo ngày chờ đợi

5-Thu chín trong vườn

tiếng trống trường

tỏa hương

6-Cô hàng hoa

rải hương mặt phố

thu về xôn xao

7-Bắt đền vạt gió mùa thu

bỗng dưng sao lại

bỏ bùa heo may

8-Thu rạo rực,

hoa cuống cuồng xổ cúc

nắng thẹn thùng giấu nửa nụ hôn bay

9-Em đúc lại Haiku

trong muôn ngàn kí tự

viết ngàn trang tình sử mùa thu

10-Ủ lửa phượng rực trời

ủ bùn sen ngời sắc

ủ mùa thu vằng vặc ánh trăng.

TS

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt