Chùm Haiku của Thích Trung Pháp- Thái Bình

1- Sóng nguyệt / Hài trăng / bướm vàng bay thấp

.

2- Trúc cúi đầu / Trăng lặn / đóa hoa nhiệm màu

.

3- Gâu gâu / Cánh én / về đâu

.

4- Tiếng gà / nhà mẹ /bao la

.

5- Giá rét / hoa mai nở / nồi bánh têt

.

6- Hương trầm / con sóng vỗ / Cánh rừng còn gỗ

.

7- Gió đông reo / kiến nằm trên chiếc lá / bay vèo

.

8- Ai về nơi vắng / trăng chìm đáy sông / Sen tàn mênh mông

.

9- Hà Nội / người trăm phố / ngược xuôi kim cổ

TTP

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt