Chùm Haiku của Nguyễn Văn Lanh- Quảng Ngãi

alt

alt

1.

Cánh nhạn

đo chiều

lất phất mưa

2.

Ngõ trưa

mẹ già tát nước

hàng cau lặng im

3.

Thuyền thơ

neo bãi trũng

chiền chiện vút lên

4.

Hoàng hôn biển

mặt trời chín đỏ

hái tặng em

5.

Chiều hôm

núi giấu ông Mặt trời

chim non gọi mẹ

NVL

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt