Chùm Haiku của Lê Vũ- Nha Trang

alt

alt

1.

Từ vô lượng kiếp

đi- về

thong dong

2.

Tâm an vui

khi lòng

không bợn nhơ.

3.

Yêu và hận

đều từ

một trái tim.

4.

Âm và Dương

đối ngược nhau

mãi quyện nhau.

5.

Chân lý

mỗi người

một khác !

6.

Thượng đế

và tự nhiên

là một.

7.

Mê tín cầu xin

chánh đạo

về đâu?

8.

Sống

hành động.

9.

Đạo đức

và cái đẹp

giống nhau.

10.

Cội già

góc vắng

nở hoa.

11.

Hạt bất tử

kết tụ – phân ly

vô cùng…

12.

Sương đẫm vai

mộng đêm dài

trăng phai…

13.

Soi mặt

chân giả tuồng đời

muôn sắc

14.

Lặng lẽ em xa

chiều hiu quạnh

nguyệt lạnh !

15.

Sóng gào

cát xoáy

dã tràng hang sâu.

16.

Em về trăng mộng

tỉnh giấc !

đêm đông…

17.

Cô liêu…

mực nhòe bút

đau lòng giấy

18.

Bụi trần say tỉnh

chối bả phù hoa

ngược về xưa.

19.

Phố chợ

nghênh ngang

phiêu bồng câu thơ.

20.

Khua chân

lội giấc

hồng trần.

LÊ VŨ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt