Chùm Haiku của Lâm Long Hồ- An Giang

1.Tựa gốc đào già

ngỡ mình

nở hoa

 

2.Một hoa cúc vàng

nở

ra khỏi hàng

 

3.Đáy nước

người đang tan

ngắm hoa đang tàn

 

4.Cây bê tông nở bông

bí không sắc

khoe sắt

 

5.Ngôi nhà mới xây

cao hơn

rừng cây

 

6.Bầy cung quăng sinh ra

trong chén nước cúng

Phật A Di Đà

LLH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt