Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Lâm Cẩn

1
Ủ gió Lào vào đọi (bát)
Chè xanh nghi ngút khói
Mát lòng bụng dân cày

2
Tiếng đời dội vách đá
Vọng lời trống rỗng vô thanh
Cỏ vẫn xanh

3.
Câu ví dặm đời trước
Khói sương mờ mặt nước sông Lam
Quẫy chèo chiếc thuyền nan

4
Vẽ chiếc lá lên giấy
Se se gió thổi vàng bay
Chạm mùa thu trên tay

5
Ngọn lau in đáy nước
Soi bóng thuyền lung lay
Người đến từ kiếp trước

Hà Nội, 27-2-2023
NLC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt