Chùm haiku của Trọng Lĩnh- Nghệ An

Bụi độc đặc kín trời
bom đạn đua nhau rơi
Trái đất xanh rỉ máu

.

Lợi ích bền như cây
Ngôn từ thay như lá
Xưa nay và tất cả

.

Thuốc nổ
Bánh mỳ mì
Nhân loại chọn gì?

.

Củ cà rốt tươi
Cây gậy ma trơi
Thò ra thụt lại

.

Về thăm mẹ
Bước nhẹ
Cỏ thơm!

.

Đoá Anh Đào
Phòng trà nhỏ
Ôi vừng trăng!

TL

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt