Chùm Haiku của Đỗ Thượng Thế- Đà Nẵng

1.
Chùa Cầu
bóng nước chao
ửng hoa anh đào.

2.
Phố xưa
lanh canh guốc mộc
tan vào cơn mưa.

3.
Dân dã quán
rộn ràng thập phương
bát cao lầu đậm hương xá xíu.

4.
Hòa – kính – thanh – tịch
chắt đất trời
trà đạo.

5.
Ao chiều
chuồn kim lạng nước
trời thu loang vòng.

6.
Nơm cá
ngư phủ già
sổng đã nhiều khúc sông.

7.
Đứa bé
phóng sanh bầy sẻ
sáng chân trời.

ĐTT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt