Chùm Haiku chào mừng ngày Thơ VN của Vũ Tam Huề

1. Thi ca
    gieo những mầm sống
    trên cánh đồng đời
2. Tứ thơ làm đòng
    lúa thời con gái
    chờ ngày đơm bông
3. Tôi tìm về thơ
    lắng nghe tiếng đời
    hai dòng trong đục
4. Những vần thơ
    ươm ước mơ
    chân trời rộng mở
5. Trong thơ
    tôi gặp lại mình
    một thuở tóc xanh
6. Thơ tôi
    trôi theo dòng đời
    bến bờ muôn ngả
7. Có một dòng trôi
    êm đềm trong tôi
    vần thơ lục – bát
8. Haiku Việt
    triêu nhan hay tầm xuân
    em đẹp bội phần
9. Phiêu du trong mơ
    tìm lại tứ thơ
    vô tình để lạc
10. Ẩn trong sương
     tôi mong kiếm tìm
     vần thơ của nắng
Phương Trung – Vũ Tam Huề

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt