Chùm Haiku chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương

1. Lạc Long Quân – Âu Cơ
    tình đẹp như thơ
    trăm con chung một bọc
 
2. Mẹ Tiên – cha Rồng
    xuống biển lên rừng 
    trăm con đi mở cõi
 
3. Mẹ Âu Cơ
    cùng con vượt non
    đá mòn sông cạn
 
4. Cha Lạc Long Quân
    một giải biển Đông
    kình ngư thần phục
 
5. Ngọn lửa bập bùng
    âm vang trống đồng
    Hùng Vương dựng nước
 
6. Tiếng gà gáy vang
    rộn rã Văn Lang
    bình minh Tổ quốc
 
7. Phá tan giậc Ân
    vang danh Phù Đổng
    khí thiêng Hồng Bàng
 
8. Bánh Chưng bánh Dầy
    vần xoay năm tháng
    đất nước mùa xuân
 
9. Sóng gió biển Đông
    tiếng trống đồng 
    gọi bầy chim Lạc
 
10. Nhang trầm thơm ngát
     Bạch Hạc – Phong Châu
     hồn thiêng sông núi
 
Phương Trung – Vũ Tam Huề

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt