Các phiến thơ Haiku Việt

1.

Chiều rơi

đồi nghiêng vạt nắng

bóng dài bên chân

2.

Ruộng vừa sạ

hạt giống cựa mầm chịu rét

điếu thuốc ấm lòng

3.

Tiếng dế

thạch sùng tìm đôi

đơn côi xứ người

4.

Đốm trắng trên mảnh gốm vỡ

Cụ già tóc bạc

nhớ chiếc bình vôi của bà

5.

Bông lúa chét cúi đầu

máy cày qua ruộng

hạt thóc ngậm bùn cay

6.

Sông quê

em lội

tóc đan nắng gầy

7.

Vãn mùa

sóng vỡ

lênh đênh giọt buồn

8.

Cây mớm tược

cành sum suê

nụ Xuân chúm chím

Nghiêng nón chờ Xuân

áo dài tím Huế

xao lòng khách thơ

10.

Nàng Xuân đến sớm

sắc ngày

tinh khôi

PTA

(Nhóm Haiku Quảng Nam)

Quảng Nam _5-01-2023

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt