Chùm 059 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số ĐVX059

1. Sau cơn mưa ngoại nhổ mạ ba cầu vồng   2. Dưới đại dương cá thi bơi với rác   3. Mẹ đội nắng bán kem đếm tiền lẻ mặn chát... Read more »