Chùm 058 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LBĐ058

1. Hà Nội- Huế điệp trùng xa hòa vận thi ca HaiKu- Việt.   2. Quê hương đậm tình, nghĩa.   3. Dáng đứng đẹp xinh ôi quê hương Việt Nam!  ... Read more »