Chùm 058 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LBĐ058

1.

Hà Nội- Huế

điệp trùng xa

hòa vận thi ca HaiKu- Việt.

 

2.

Quê hương

đậm

tình, nghĩa.

 

3.

Dáng đứng

đẹp xinh

ôi quê hương Việt Nam!

 

4.

Quốc hội

thành công

Việt Nam rực sáng.

 

5.

Mùa Xuân tươi vui

mây đen ập đến

khủng khiếp corona.

LBĐ058

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt