Chùm 059 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số ĐVX059

1.

Sau cơn mưa

ngoại nhổ mạ

ba cầu vồng

 

2.

Dưới đại dương

cá thi bơi

với rác

 

3.

Mẹ đội nắng bán kem

đếm tiền lẻ

mặn chát môi

 

4.

Sinh nhật trên bar

thổi bóng cười

người thân khóc

 

Ai mua hết

những ẩn ức

của nhà thơ

ĐVX059

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt