Thơ Haiku trong Tạp chí Genyn Nhật Bản- Đinh Nhật Hạnh dịch thơ

HIKIKIMORI-Nhật Bản & Tim GARDENER-Anh

(Trích tạp chí Genyn No 87-2020-Trang 10/11)                   

COVID-19

1-Unaware of guilt,a bat takes flight

Không biết

mình có tội

con dơi vẫn vút bay

 

2-Viral the woodpecker’s cough

con gõ kiến mang vi rút đang ho

 

3-Locked in

only the spider

leaves my room

Cửa đóng im ỉm

chỉ một con nhện

bò ra khỏi phòng

 

4-Social distance bee swarm on a spring morning

Giữ nghiêm giãn cách, đàn ong bay trong buổi sáng mùa xuân

 

5-Absence

of intimacy

windowbox fly

Không chút thân thiện  

con ruồi     

đậu trên chậu hoa

 

6-cabin fever

in the ant hill

life carries on

Sốt bên ngoài ca bin

Nhưng trong tổ kiến

nhịp sống vẫn bình thuờng

 

7-Too many pissing in the pool Dog days

Nuớc đái chó ngập ngõ trong Ngày lễ của Khuyển.

 

8-Self-isolation

a moth commandeers

the ship in a bottle

Tự cách ly

con buớm đêm

thu mình trong chiếc vỏ chai

 

9- Despite the distance spring moon…

dẫu cách xa vời vợi, vầng trăng vẫn mơ màng…

 

Hà Nội ngày đầu năm 2021

ĐNH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt