Mùa Xuân- Jean Antonino (Cộng hòa Pháp)

Là Chủ bút, Giám đốc điều hành Tạp chí GONG (Tiếng Chiêng) phát hành trên thế giới  luôn luôn bận rộn,vậy mà trên Facebook thơ Jean Antonini vẫn như mạch nước suối ngầm trong lành ,tuôn ra đều đặn,trực tiếp gần gũi với bạn đọc bốn phương. Website haikuviet.com được phép ưu ái trích dịch tác phẩm cập nhật của ông và giới thiệu rộng rãi với đông đảo bạn thơ quý mến. 

1- Ouvrir un oeil / Ah! le jour nouveau / et mon coeur bat

Mở một mắt thôi

– A ha! Ngày mới

tim khua rộn ràng

 

2- Matin lumineux/ des pétales s’envolent au vent / et nous aussi

– Buổi sáng huy hoàng

cánh hoa  theo gió

Nào cùng bay theo !

 

3-  Caresser du regard /des pétales de prunier / sans les faire tomber

–  Hoa mận trắng tinh

chỉ nhìn ,ve vuốt

Chạm vào, rụng  rơi !

 

 4- Un air de Jazz / fait rissoler des patates / diner de printemps

– Một điệu nhạc Jazz

Chóng giòn khoai rán

kịp bữa chiều xuân

 

 5- Une douzaine de notes / au milieu de l ‘herbe verte / Ah les violettes !

–  12 điểm tím

trên thảm cỏ xanh

– Kìa hoa viôlét !

 

 6-  Premier jour de Mars / premières feuilles de lilas / qui pointent vers le ciel 

– Mồng một tháng ba

Chĩa thẳng lên trời

cành đinh hương sớm

 

7- Ciel bleu du matin / la journée va être belle / brise sur les pins 

 Sáng nay trời xanh

Một ngày mới đẹp

ngọn thông gió đàn

 

 8-  Comme mon corps / mon haiku est bête / matin de printemps 

 – Buổi sáng mùa xuân

Bài  thơ mình dở tệ

như chiếc thân này !

 

 9-  printemps précoce / l’horizon de la mort / est entré en moi 

–  Mùa xuân đến sớm

chân trời chết chóc

lọt vào trong ta

 

Paris,3/2021 

Jean Antonini 

*****

Đinh Nhật Hạnh dịch &giới thiệu

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt