Giới thiệu Nhà thơ Haiku- Haijin Lý Viễn Giao

alt

alt

Lý Viễn Giao

Điện thoại: 0983918314 & 0948843006

Email: lyviengiao@gmail.com

Tác phẩm đã in:

In riêng:

-Trăng vào phố- NXB Văn hóa Thông tin 2006

-Ru Mình- NXB Hội Nhà văn 2009

-Hình Như Thu- NXB Hội Nhà văn 2010

In chung :

-Nhà Thơ và Hà Nội- NXB Hội Nhà văn 2007

-Bích Câu Thơ ( I & II )- NXB Hội Nhà văn

-Hương Sắc Ngàn Năm- NXB Văn học 2010

-Tuyển Tập thơ Haiku Việt ( I& II )- NXB Văn học 2010- 2010

alt

Nhiều bài đăng trên Báo chí và Nội san


Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt