Covid-19- Ban’ya Natsuishi

Ban’ya Natsuishi

Chủ tịch Hiệp Hội Haikư Thế Giới 

( World Haiku Association)

 

1-  Man is fragile / distant corona virus / and close corona virus 

–  Con người vốn mong manh 

   tưởng cách xa Siêu vương miện  

   vẫn cận kề Siêu quỷ vương

 

2-  Weeping in a dream / crying in a dream / I tide over this winter

–  Tôi đang khóc trong mơ  

   kêu la vô vọng 

   Cố vượt qua cho được mùa đông này !

 

3-  Big cities in lockdown  / invisible crown / on everyone’s head 

–  Các thành phố lớn giới nghiêm 

         Con vương miện vô hình 

         ngự trên đầu thiên hạ

   

4-   Inside the body  of Death / micro crowns / dancing wildly

–  Trong hình hài Thần Chết, 

     siêu  vi vương miện 

     đang nhảy múa điên cuồng 

 

5-  The fool getting / more and more foolish / countless micro crowns

–  Đần độn nhập vào

   ngày càng ngu ngốc 

    Siêu vi vương miện lan tỏa khôn lường

 

6- Ruled by the invisible crown /  I’ve a dream / of a great festival 

–  Bị siêu vi chi phối  

   tôi có một giấc mơ 

  về một Mùa lễ hội 

 

 7-  The man / who carried the micro crowns / from the island of snow

–  Chính con người ấy 

   mang theo siêu Vương miện 

  đã đến từ đảo Tuyết 

 

 8-  The question / of the micro crown / never reaches God

–  Vấn đề 

   Siêu vi vương miện  ấy

   chẳng bao giờ thấu tận Thiên đình.

 

9-  A man wearing a mask / as a shield / sparrows chirping in the morning

–  Một ông đeo khẩu trang

   như chiếc lá chắn.

   Bầy sẻ chiêm chiếp trong nắng mai

 

10-  Earnestly striking a key / my fight against / the invisible crown

–  Tôi cương quyết  

       tham gia Cuộc chiến  

      chống Con vương miện vô hình 

 

11-  The invisible crown / seals / everyone’s future  

    –  Con vương miện vô hình

        đang niêm phong

        tương lai nhân loại 

 

12-  Micro crown / super moon above / sleepless countries

 –  Siêu vi vương miện 

    dưới ánh Siêu Trăng  

    Bao quốc gia thức trắng 

 

 13-   Every narrow path / filled with / invisible crowns  

     –  Mọi lối mòn nhỏ hẹp 

        đều nhung nhúc 

        siêu vi vương miện vô hình 

 

14-  The invisible crown / changes everything / to binary  

    –  Siêu vi vương miện  

      đổi thay tất tật    

       thành hệ nhị phân

 

15-  In New Chinatown  / I yawn / wearing sunglasses  

   –  Tại Tân Chinatown        

       tôi đeo kính râm

       ngáp cái rõ dài

 

16-  The invisible crown / makes everything / vacant

 –  Con vương miện vô hình    

    biến tất cả 

    thành hư không

    …………………….

                     Hà Nội ngày 7-6-2021

                Đinh Nhật Hạnh chuyển ngữ 

          (WHA Review No 17-2021) Trg 78-79)

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt