Chùm thơ Haiku Việt của Lê Bá Đức- CLB Thơ Haiku Việt Cố đô Huế

  1. Đường phố hoa đèn

tiếng rao trong đêm

gánh hàng rong

  1. Trong muôn vàn khó khăn

tâm thiện

đời an yên

  1. Đời mẹ lam lủ

đời con tươi xinh

  1. Nhớ

mẹ gian truân

đàn con nay tươi sáng

  1. Mẹ già

ngồi tựa hiên nhà

nhớ con viễn xứ

  1. Con ở phương xa

mẹ ngồi nhìn trời

nhớ con vô bờ

  1. Thức trắng đêm

mẹ không ngủ

lo ngày mai

  1. Ngày đông

bên bếp lửa hồng

nhớ chuyện xưa cha kể

Lê Bá Đức – Hương Giang

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt