Chùm thơ haiku của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

1
Quyền lực xuống mồ
Bia miệng rủa
Chết khi đang sống.
.
2
Nhắm mắt chắc gì ngủ
Mở mắt chắc gì thức
Kẻ sĩ.
.
3
Nói hết lời
Ngậm miệng
Dại và khôn.
.
4
Nhại tiếng hót đồng loại
Véo von
Xướng ca vô loài.
.
5
Ghế đá rêu
Lá phủ
Linh hồn tình.
.
6.
Thuê viết.
mướn học
Tiến sĩ gió.
.
7
Của cho là của được
Cho nhiều được nhiều
Vô hình.
.
8
Đi chắc gì đã tới
Với chắc gì đã xa
Mở mắt.
.
9
Áo quần lừa mắt
Nét mặt lừa lòng
Ở cái bụng.
.
NLC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt