Chùm Haiku về Trung Thu của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

 1- Đêm trung thu

        trời trong

        trăng rằm viên mãn.

.

    2- Trăng châu thổ

          não nề  khúc

        dạ cổ hoài lang

.

    3- Trăng xưa

         bến cũ

         vọng lời thề .

.

     4- Trăng chưa già

           hằng Nga trẻ mãi

          lạc vào thi ca.

.

     5- Vườn cũ

          trăng soi

         vắng cố nhân.

.

     6- Dừng chân trên cầu

         nhìn dòng sông quê

         kí ức hiện về.

.

     7- Trăng quê

         nhân chứng

         cuộc tình đầu.

.

    8- Trăng qua chậm

          nghĩa trang trường Sơn

         mộ thẳng từng hàng .

.

   9- Trăng khuất đầu non

         gà gáy tiễn đêm

         bếp nhà quê đỏ lửa .

NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt