Chùm Haiku mừng năm mới của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Tờ lịch cuối năm
nhìn người thân thuộc
chưa muốn rời xa.

.
   2- Thời gian trôi nhanh
         năm cũ sắp hết
         mộng ước chưa thành .
.
    3- Vũ trụ vần xoay
          kim đồng hồ quay
         ngày qua ngày.
.
    4- Đất trời chuyển giao
        thuận theo qui luật
        trời đất người.
.
    5-Đón mừng năm mới
        từng tràng pháo hoa
       đừng phóng tên lửa.
.
    6- Chào năm hai ba
        nguyện cầu trời đất
        nhân loại thái hoà.
.
    7- Tiễn  năm cũ
        xếp quá khứ
        hướng về tương lai.
.
    8- Chiến tranh tàn khốc
          khát vọng hoà bình
         chìm trong ác mộng.
.
    9- Bình minh năm mới
        đàn bồ câu trắng
        làm tổ trên tên lửa.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt