Chùm Haiku Giao thừa 2023 của Haijin Lê Văn Truyền

  1. Không cần bóc tờ lịch

nhìn ta trong gương

biết năm mới sắp tới

.

  1. Đón mùa Xuân về

mặc chiếc áo mới

thấy mình cũ hơn

.

  1. Ngày cuối năm cũ

Giáo hoàng và Vua bóng đá Pêlê

dắt tay nhau về Nước Chúa

.

  1. Giao thừa 2023

tên lửa và pháo hoa

rực sáng Trái đất

.

  1. Biết đến năm nào

nhân loại đón Giao thừa

không vang tiếng súng

LVT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt