Chùm Haiku của Thảo Lê- Thừa Thiên Huế

1*Đi hoang
Gặp cơn gió chiều lang thang
Hạt thơ nứt vỏ
2*Đào mỏng
Nuột nà cong
Rười rượi trăng
3*Hoa dại
Tắm tiên
Lộng lẫy thiên nhiên
4*Tay đưa
Hứng mưa
Nghe lòng xao sóng
5*Đội mây
Cõng chiều
Núi cong thân goá bụa
6*Ngấn rêu
Đang xanh
Đã thành xưa
7*Hết xanh
Nhẹ thênh
Rơi vào lặng im
TL

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt