Chùm Haiku của Phạm Thúy Vinh- Hải Phòng

1- Đầy trời gió
lá liệng
nghiêng mùa
.
2- Cuốc kêu rạc mặt hồ
kéo trời xanh xuống đáy
tĩnh lặng chìm sâu
.
3- -Đêm mông lung
Tĩnh mịch ẩn trong lá rụng
ngang trời cánh vạc
.
4-Mưa tý tách
giọt giọt đan
nỗi người
.
5-Bão lũ miền Trung
vỡ đê đời
lòng đuối nước
.
6-Sông thu bồi lở
  ngóng trông
 dội về
.
7-Buổi sớm ngõ hoa
 tôi tìm mùi hương
  trong giọt sương đọng
.
8-Chiều phố thị
Chị quét đường
vun vén mùa xanh
.
9-Trong ngần một khoảng
bình yên
biển chiều
.
10 -Sương rơi
 mắt trời
ngưng lệ
.
PTV

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt