Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Trăng treo

     tháp cổ
      mờ sương.
   2- Tháp Chăm
        giữ hồn
       vương quốc cổ.
  3- Vũ nữ  APSARA
       hoá đá
      trơ gan tuế nguyệt.
  4- Thánh địa Mỹ Sơn
       màu hoàng hôn
      Vĩnh cửu.
  5-  Giữa càn khôn
         linga  Yony
        buồn lên rêu .
   6- Tháp bà ponaga
         dung hoà
        trời đất người.
   7- Những cánh tay ngọc ngà
       mơn trớn vũ trụ
        điệu apsara.
    8- Từng viên gạch
         chồng lên nhau
         tháp Chăm kì bí.
   9- Hoa Chămpa
        nở trên vách đá
       đôi mắt thần Shiva .
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt