Chùm Haiku của Nguyễn Trọng Lĩnh- Nghệ An

1- Tháng Mười đi huyền thoại

những bông hoa bung hết sắc hương

đất nước

.

2- Phong thư

gói sẵn hoa hồng

mở ra ngày của nàng

.

3- Đêm cuối ở Truông Bồn

đóa trăng thao thức sáng

những sắc màu quê hương

.

4- Sinh khí trăng

những năm 40 sau công nguyên

thắm thêm tháng Mười

.

5- Gương lá

lấp lánh trăng

sao rơi đầy cành

.

6- Lá rụng

trăng vàng đầy sân

tôi nhặt nỗi niềm thu

.

7- Hương hoa Lily

phập phồng ngực áo

mắt ai

.

8- Ngày chưa thức dậy

Cuốc kêu lẻ bạn

tiếng lòng sâu chơi vơi

.

9- Gió bấc

xỏ sợi chỉ

khâu chiếc áo mùa đông.

NTL

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt