Chùm Haikư của Mai Trinh- Phan Phượng Uyên

1/ Đại dịch – chiến tranh

khung trời xanh

bão tố

2/ Bom đạn xé trời

trong hầm ga tàu điện

em bé nhoẻn miệng cười

3/ Trên lưng con

mẹ già ngất lịm

tiếng súng rền ngang tai

4/ Trong lửa đạn

từ biệt mùa xuân

bao người lính trẻ

5/ Nước không mất

nhà đã tan

phận người lầm than

6/ Nỗi niềm ly tán

muôn điều lo âu

ngày mai mịt mù

7/ Người đàn bà căm ghét chiến tranh

hỡi cao xanh

có thấu ?

8/ Chiến tranh hiển hiện

Covid vô hình

nhân loại điêu linh

9/ Bồ câu trắng ơi

truyền ngay thông điệp

hoà bình lâm nguy.

PPU

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt