Chùm Haiku của Hương Giang- CLB Haiku Huế

1- Khuya

bên bếp lửa hồng

tâm sự cùng trang Web

 2-  Mùa đại dịch Corona

 phố vắng buồn da diết

 bao phận người thê lương

3-  Ơn sâu,nghĩa nặng

 áo trắng quên mình

suốt mấy năm dài,mùa Đại dịch

4 –  Tiếng chuông Thiên Mụ

 thanh thản

 lòng người

5-  Bạn vàng

 như sách quý

cơ hàn vẫn vui

 6-  Đêm khuya

thức trắng

bạn cùng Haikư

7-  Đọc Haikư Việt

 Nhớ bao người xa

bạn cùng Huế ,chung lòng

 8- Gương hồ

  chiếc lá

 trăng soi

 9-  Gà gáy râm ran

 Bình minh

đời lên điệu nhạc

10- Áo dài thướt tha

 lữ khách mơ màng

thương ai chiều Vĩ Dạ

11-  Bạc đầu

da diết

 nhớ trường xưa

12-  Đường quê

 làng cũ

 thương Mẹ tảo tần

HG

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt