Chùm Haiku của Haijin Phương Anh

1

Nguyên Tiêu

bút lộc

Hoàng Thành thơ bay

2

Đầu năm

hàng muối

mặn mà trao nhau.

3

Xuân

tri ân ngọn cỏ

bạt ngàn xanh.

4

Váy hoa

nở xòe bên suối

tiếng đàn môi.

5

Giêng hai

cài lên mái tóc

biếc xanh.

6

Nghiêng chiều

phai nắng

vắng xuân thuở nào.

7

Quờ tay

chạm vào anh

xuân thì thầm.

8

Mưa phùn

trắng hoa cau

màu tóc mẹ.

9

Bay theo cánh én

người đàn bà

tầm xuân.

PA

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt