Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Lâm Cẩn

1.

Vạt cỏ rẽ ra
Ai đã đi qua
Thủ thỉ

2.
Mỏng mảnh cánh đào rụng
Khẳng khiu cành nhú mầm
Xuân mãn

3
Sau khóm trúc rúc rích
Không bóng người
Xuân năm ngoái

4
Rẽ ra một lối cỏ
Gót son nào đã qua đây
Phơ phất gió

5
Thác trắng
Nước đổ xuống từ trời
Trông xa như giọt nắng

6
Mút cả mùa đông cóng lạnh
Kến buốt răng
Kem

7
Ngoài cửa sổ hoa rụng
Trong cửa sổ tóc trắng
Thời gian trôi

8
Co ro một con cò
Lò dò thêm một con
Cánh đồng vẽ đôi cánh

9
Con mèo góc bếp liu thiu
Lửa lá sim lép bép
Rét

10
Tom tom lẫn tiếng ò e
Chiếu chèo vào hội
Lòng nghe rộn ràng.

Hà Nội, 28-1-2023

NLC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt