Chùm Haiku của Cao Hồng Rạng- An Giang

1.Hàng cây lùi lại
núi dần to
bé cười thích chí
.
2.Nhớ ngày xưa
đôi quang gánh mẹ
thế giới con
.
3.Bầy sẻ nhỏ
trên dây điện
bản nhạc trời
.

4.Vu lan
lên chùa cùng mẹ
chẳng cần cài hoa
.

5.Lửa tàn rồi
mẹ chờ cơm tối
con ơi về thôi
.
6.Nhiệm vụ xong rồi
bay trên lửa đỏ
chúng con về trời
.
7.Thiên hùng ca
lính cứu hỏa
viết bằng tro than

CLHR

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt