Thơ Haikư Nghiêm Xuân Đức dịch sang tiếng Pháp- Anh

1.Tiếng chim ríu rít Khi trời đày sương Báo lúc lên đường Birds were chattering the dewy sky remind me of the departure time Les oiseaux gazouillent Quand le ciel est plein... Read more »