Chùm Haiku của Lê Đình Công- Hà Nội

1, Gió Bấc tràn về vẳng buồn , cây lá bên hè xôn xao! . 2, Gió Bấc về rồi ước làm “chim di trú “ trời Nam ai đón tôi ?!... Read more »