Chùm Haiku của Tôn Nữ Thanh Xuân- Thừa Thiên Huế

1/ Áo mẹ sờn vai nặng đôi quang gánh gánh cả đời con . 2/ Năm tháng mỏi mòn mẹ không than thở con nợ mẹ một đời . 3/ Nhìn bóng... Read more »