Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Lâm Cẩn

1. Vạt cỏ rẽ ra Ai đã đi qua Thủ thỉ 2. Mỏng mảnh cánh đào rụng Khẳng khiu cành nhú mầm Xuân mãn 3 Sau khóm trúc rúc rích Không bóng... Read more »