Chùm Haiku Khúc đồng giao của Vũ Tam Huề

1. Kìa sợi tơ trời     chuồn chuồn kim ơi !     gỡ về vá áo   2. Cái tổ tò vò      con nhện thập thò    ... Read more »