Chùm 066 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NNT066

1.

Én đưa thoi

ông đồ múa nét thần giấy đỏ

dệt nhịp xuân

 

2.

Tiếng ve sôi

cục nóng vươn trời

nhà ốc bậu

 

Mái phố thu phơi

đàn sẻ đậu khuôn dây điện

khúc nhạc không lời

 

4.

Sen ngát hương thu

thơm từ tay mẹ gói cốm

gói lời ru

 

5.

Gió căm căm

mẹ cấy từng giọt mặn

mồ hôi nảy mầm.

NNT066

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt