Danh sách Hội viên CLB Thơ Haiku Việt

Hội viên chính thức: 1/Đinh Nhật Hạnh (Hà Nội); ĐT: 091 3325 069 2/Lê Thị Bình (Hà Nội); ĐT: 038 3927 720 3/Nghiêm Xuân Đức (Hà Nội); ĐT: 090 2004 688 4/Hồ... Read more »
alt

Đất Cảng- Chùm 228 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 228 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Yên Đào, Nguyễn Ngọc Hưng, Đặng Xuân Giang, Trần Thanh Toàn, Dương Đức, Hồng Loan, Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn... Read more »