Danh sách Hội viên CLB Thơ Haiku Việt

alt

Hội viên chính thức:

1/Đinh Nhật Hạnh (Hà Nội); ĐT: 091 3325 069

2/Lê Thị Bình (Hà Nội); ĐT: 038 3927 720

3/Nghiêm Xuân Đức (Hà Nội); ĐT: 090 2004 688

4/Hồ Hoàng Hoa (Hà Nội); ĐT: 093 5596 818

5/Nguyễn Văn Đồng (Hà Nội); ĐT: 091 3248 790

6/Hoàng Xuân Họa (Hà Nội); ĐT: 012 3775 8536

7/Phạm Công Hội (Hà Nội); ĐT: 024 38232396

8/Nguyễn Duy Quý (Hà Nội)

9/ Lê Đăng Hoan (Hà Nội); ĐT: 091 3501 019

10/Lê Đình Công (Hà Nội); ĐT: 091 3248 790

11/Lê Văn Truyền (Hà Nội); ĐT: 091 2100 222

12 /Lý Viễn Giao (Hà Nội); ĐT: 094 8843 006

13/Lam Hồng (Hà Nội)

14/Trần Hữu Hiển (Hà Nội); ĐT: 091 3580 868

15/Phan Hữu Cường (Hà Nội); ĐT: 091 6545 639

16/ Nguyễn Thị Mai Liên (Hà Nội); ĐT: 093 6170 688

17/Đỗ Tuyết Loan (Hà Nội); ĐT: 038 882 9698

18/Đinh Trần Phương (Hà Nội); ĐT: 098 7115 725

19/Phùng Gia Viên (Hà Nội); ĐT: 034 6845 1535?

20/Nguyễn thị Kim (Hà Nội); ĐT: 094 7736 977

21/Nguyễn Hoàng Lâm (Hà Nội); ĐT: 097 6011 554

22/Thanh Tùng (Hà Nội); ĐT: 097 6358 357

23/Như Trang (Hà Nội); ĐT: 097 2710 984

24/Cao Ngọc Thắng (Hà Nội); ĐT: 091 3533 812

25/Phan Vũ Khánh (Hà Nội); ĐT: 091 8437 423

26/ Lê Thanh Bình (Hà Nội)

27/Đinh Hồng Sim (Hà Nội); ĐT: 098 8831 599

28/Minh Khuê (Hà Nội); ĐT: 094 3439 366

29/Nguyễn Đăng Minh (Hà Nội); ĐT: 091 4404 510

30 /Phạm Như Quỳnh (Hà Nội); ĐT: 098 3840 429

31/Nguyễn Ngọc Căn (Hà Nội); ĐT: 016 3357 209

32/Nguyễn Văn Kiên (Hà Nội); ĐT: 094 6258 017

33/Nguyễn Thị Phương Anh (Hà Nội); ĐT: 016 6771 963

34/Thu Sang (Hà Nội); ĐT: 034 7580 141

35/ Lê Khắc Huy (Hà Nội); ĐT: 090 3248 075

36/Lại Duy Bến (Hà Nội); ĐT: 097 3518 229

37/Nguyễn Đức Thiêm (Hà Nội); ĐT: 094 3485 404

38/Lưu Đức Hải (Hà Nội); ĐT: 090 4046 996

39/Nguyễn Vân Đình (Hà Nội); ĐT: 091 3540 344

40/Minh Trí (Hải Phòng); ĐT: 090 3419 483

41/Hải Quỳnh (Hải Phòng); ĐT: 0934231203

42/Vũ Tam Huề (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 091 3844 665

43/Nguyễn Thánh Ngã (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 098 8403 809

44/Doãn Thiện Niệm (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 038 9262 809

45/Phan Phượng Uyên (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 094 7171 657

46/Đào thị Hồ Phương (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 093 3586 653

47/Nguyễn Xuân Hưng- Si Tâm (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 091 8332 877

48/Nguyễn Lương Sơn (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 077 3741 630

49/Lâm Long Hồ (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 0928 268 836

50/Cao Trung Hiếu (TP Hồ Chí Minh); ĐT: 090 831 4168

51/Lê QuangVũ (Nha Trang); ĐT: 098 3507 266

52/Lương Thị Đậm (Nha Trang); ĐT: 093 8008 348

53/Lê Thị Thanh Vân (Nha Trang); ĐT: 058 3551 329

54/Lê Thị Lựu (Nha Trang); ĐT: 083 4302 086

55/Võ Thị Phượng (Nha Trang); ĐT: 098 6798 237

56/ Nguyễn Thị Ngọc Vân (Nha Trang); ĐT: 090 5183 427

57/Trần Chiến (Nha Trang); ĐT: 090 3515 979

58/Lục Đình Thìn (Nha Trang); ĐT: 093 5691 484

59/Nguyễn Sương (Nha Trang); ĐT: 091 3471 879

60/Mộng Hòa (Nha Trang); ĐT: 093 5673 596

61/Ánh Thu (Nha Trang); ĐT: 098 3433 879

62/Hồng Đào (Nha Trang); ĐT: 097 8342 369

63/Nguyễn Tiến Liêu (Nha Trang); ĐT: 093 5744 310

64/Kiều Lam- Nguyễn Văn Lớn (Nha Trang); ĐT: 090 5408 477

Hội viên danh dự:

1/Nhà văn Nhật Chiêu; ĐT: 090 8111 945

2/Nhà thơ Vương Trọng; ĐT: 091 2179 493

3/Nhà thơ Mai Văn Phấn; ĐT: 098 3045 389

4/Dịch giả Phan Hoàng Mạnh

5/GSTS Ngô Ngọc Liễn; ĐT: 095 3315 221

6/Nhà thơ Trần Nguyên Vấn; ĐT: 091 2250 617

7/Nhà văn Vũ Nho; ĐT: 012 55896003

8/Vũ Văn Viện- Chủ tịch Hội HN Việt Nhật

9/Phạm Quốc Trường- Phó Chủ tịch Hội HN Việt Nhật; ĐT: 090 3403697

10/Nguyễn Hoàng Hải- Phó Chủ tịch Hội HN Việt Nhật; ĐT: 043 7474502

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt