Tin buồn

CLB HAIKU VIỆT NHA TRANG rất đau buồn báo tin: Haijin Thạch Lựu (Lê Thị Lựu) sinh năm1941 tại Ninh Diêm, Ninh Hoà, Khánh Hoà đã qua đời lúc 5 g 55 ngày 09/5/2022 nhằm ngày 09/4/Nhâm Dần – Hưởng thọ 82 tuổi.

Linh cửu được quàn tại tư gia 04 Hát Giáng, Phước Hoà, TP Nha Trang tỉnh Khánh Hoà. Di quan 15g ngày 11/5/2022. Hỏa táng tại Đài hoá thân phía Bắc TP Nha Trang tỉnh Khánh Hoà.
CLB HAIKU VIỆT NHA TRANG kính báo.

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt