Tiếng chuông chùa- Chùm Haiku của Lê Văn Truyền

alt

alt

1.

Tiếng chuông chùa

gieo màn sương

trên dòng Hương


2.

Mây thiêng đỉnh Yên Tử

hóa hạt sương bậu trên mi mắt

ta ngộ kiếp “Vô Thường”


3.

Sân chùa tượng La Hán

dãi nắng, dầm mưa

bồ đề rụng lá


4.

Phật diệt tham, sân, si

nhà chùa đua nhau

thi Guiness


5.

Hậu cung ngôi đền

sau lưng pho tượng đồng chói lọi

một khoảng tối mênh mông.

LVT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt