Sách mới “Nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm” của Lâm Long Hồ

TÁC PHẨM MỚI 

Nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm
       Lâm Long Hồ
           An Giang
               ===
Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam
Hội viên Haikư Việt – Hà Nội
Hội viên Hiệp Hội HaikưThế Giới (WHA)
 
Tác phẩm thơ Haikư đầu tay gồm 99 khúc . 
Nhà văn Nhật Chiêu giới thiệu.
Nghệ sĩ Cao Trung Hiếu trình bày bìa.
Nhà xuất bản Đà Nẵng 2021.
 
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
 
BBT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt