Rượu với Haiku- Chùm Haiku của Phan Vũ Khánh

alt

alt

1.Rượu đổ mặt bàn

Gã tự họa

Giữa những vì sao.


2. Nhấp rượu Bầu Đá

Trăng la đà

Lưng ngả Tháp Đôi.


3. Ong chỏng chơ

Hũ rượu

Nọc đời.


4. Bơi trong hũ

Lũ sâu rượu

Huyên thiên về biển.


5. Vài hươu rượu

Đêm huyền diệu

Vũ điệu Đom Đóm.


6. Rượu lạc chiều

Mắt phố phiêu

Gày bóng liễu.


7.Mặt trời trong hũ

Những ngón tay vân vê

Mắt môi tìm.


8.Điếu bát

Rượu nhạt

Vã đêm.


9.Bữa chiều lòng bạn

Đầu gối nhức nhối

Con thơ giận dỗi.


10. Vo vo những ruồi

Họ dựng tượng nhau

Bàn bia sủi bọt.


11.Ây da!

Mây vào nhà

Uống rượu ta.


12.Trốn nghèo

Trong veo

Cuốc lủi.

PVK

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt