Ngày xuân thăm chùa Từ Hiếu- Lê Văn Truyền

Thiền đường Trăng Rằm

Sư Ông đã về Trời

còn đây những bức thư pháp

*

Cánh mai vàng tỏa hương

ướp thơm vết xe lăn

trên lối nhỏ

*

“Đường xưa mây trắng”

“Thả một bè lau”

Bụt về với Đức Phật

*

Đôi chân thiền hành khắp thế gian

chiếc xe lăn

đưa Sư Ông về Tổ đình Từ Hiếu

*

Những cánh mai vàng xứ Huế

theo chân Thiền Sư

tỏa hương những “Làng Mai”

LVT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt